Medlemskab af Kultursamarbejdet

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland er et netværk bestående af kommunerne Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Holstebro, Herning og Skive Kommune (og fra 1. januar 2021 også Varde Kommune) – og mere end 70 kultursteder: museer, teatre, kulturhuse, musiksteder, biblioteker og gallerier i disse 7 kommuner.

Hvem kan optages?

Som medlemmer af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland optages:

 • Kommuner i Midt- og Vestjylland,
 • Kulturaktører, som udgør en juridisk enhed og er hjemmehørende i Midt- og Vestjylland.

For kulturaktører er der følgende betingelser for medlemskab:

 1. Deres hovedformål skal være et professionelt kulturelt virke
 2. Deres virke skal være offentligt tilgængeligt og af længerevarende karakter.

Paraplyorganisationer, interesseorganisationer og enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer.

Bestyrelsen afgør ved simpelt flertal, om en ansøgning om medlemskab af institutionen/foreningen kan imødekommes.

Vedtægter og kontingent

Læs Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands vedtægter

Det årlige kontingent afhænger af antal ansatte i institutionen/foreningen og størrelsen af det offentlige tilskud, som institutionen/foreningen modtager. Har institutionen/foreningen:

 • Ingen fastansatte og et fast årligt offentligt tilskud på max. 100.000 kr. er det årlige kontingent 1.100 kr.
 • Max. 2 fastansatte og et fast årligt offentligt tilskud på max. 500.000 kr. er det årlige kontingent 2.750 kr.
 • 3-29 fastansatte er det årlige kontingent 5.500 kr.
 • 30 eller flere fastansatte er det årlige kontingent 8.250 kr.

Ansøg om medlemskab

Du skal bruge ansøgningslinket herunder, og inden du går i gang skal du have følgende klar:

 • Institutionens/foreningens MitID (Der kan ikke logges på med et personligt MitID)
 • Institutionens/foreningens vedtægter (pdf-fil)
 • En kort beskrivelse af jeres institution/forening (max ½ side) med et par linjer om, hvorfor I gerne vil være medlemmer (pdf-fil).

Ansøg om medlemskab her