Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

Indsatsområdet Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen skal blandt andet sikre publikum adgang til kulturarvsdestinationer, som er utilgængelige eller vanskelige at præsentere. Ikke mindst skal indsatsområdet motivere børn og unge til at involvere sig i kulturarvstilbud – og ultimativt føle ejerskab for dem.

Et middel hertil er at udvikle, præsentere og bruge virtuel formidling over for både borgere og turister.

I det traditionelle møde mellem mennesker og kunst og kultur, bestemmer eksperter, hvad der er godt og givende for publikum at opleve. Mødet former sig derfor efter ekspertens kvalitetskrav og bevidsthed – og måske også bedreviden. Kulturaftalen vil udfordre de vaner, aktører og kunstnere bruger til at skabe, inddrage, afvikle og formidle på.

Indsatsområder skal også skabe nye muligheder for kulturturisme.

Projekt: InVITAtion Lab

InVITAtion Lab undersøger, hvordan kultur og kulturinstitutioner kan bruges til at fremme demokratisk deltagelse – og hvordan kulturen kan være et fundament og en drivkraft for demokrati.

Konkret skal grupper af 14-25 årige (bl.a. skoleklasser) finde frem til et problem, en udfordring eller noget, der kunne forbedres i deres by. Derefter skal de unge planlægge, gennemføre og markedsføre en aktivitet, som forholder sig til den valgte udfordring. Aktiviteten skal forme sig som en kulturel manifestation.

På den måde bliver de unge inviteret til demokratisk deltagelse samtidig med at de eksperimenterer med kulturens udtryksformer.

Projektet runder af med en fælles ungdomsdemokratisk festival.

Tovholderen Herning Bibliotek indsamler erfaringerne og metodeudvikler. Resultatet skulle gerne være en velafprøvet metode til ungeinddragelse, og en styrket evne til at fungere som dannelsesinstitution for fremtidens demokratiske borgere.

Projektet hører hjemme hos Herning Bibliotek, men alle kulturregionens biblioteker, samt Swinging Europe og adskillige uddannelses- og kulturinstitutioner bidrager til projektet.

Projekt: Jernkysten – havets helte

“Jernkysten – havets helte” sætter fokus på den jyske vestkysts mange dramatiske fortællinger om skibsforlis og redningsaktioner. Fortællingerne bliver blandt andet levende og vedkommende med en app, som giver turister og lokale mulighed for at fordybe sig i historien.

Projektet hører hjemme hos Lemvig Museum. Samarbejdspartnere er blandt andet Strandingsmuseum Skt. George. Ringkøbing-Skjern Museum, Lemvig Kommune, lokale folkeskoler, Bovbjerg Fyr, Kystcenter Thyborøn, Fiskeriets Hus samt flere forbund og foreninger.

Projekt: Meetings – Mid & West Jutland

Meetings – Mid & West Jutland sætter fokus på landdistrikters muligheder og udfordringer i forhold til at skabe kunst. Projektet begrænser sig bestemt ikke kun til Vestjylland, men rækker ud over landegrænser, og trækker på erfaringer både i og udenfor Europa.

Projektet udvikler, producerer og fremviser kunstværker, videoer og performances på utraditionelle steder: lader, kirker, nedlagte huse, grusgrave mv. Geografisk er projektet centreret omkring Nissum Fjord, men der er fremvisningssteder over hele regionen.

“Meetings – Mid & West Jutland” hører hjemme hos Foreningen ET4U. Samarbejdspartnere er bl.a. Museet for Religiøs Kunst, Nørre Vosborg, Bovbjerg Fyr, Skovsnogen, Kunstpakhuset, HEART, Vestjyllands Kunstpavillon, Struer Museum, RemisenBrande, Holstebro Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum m. fl., samt internationale aktører fra Frankrig, Italien, Norge, Sverige, Finland, Egypten, Indien og Japan.