Kulturlaboratoriet

Kulturlaboratoriet er kulturaftalens moderprojekt og den platform, som får kulturaftalen til at hænge godt sammen.

Fundamentet for Kulturlaboratoriet er Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Herfra bliver projekterne fulgt tæt, og Kulturlaboratoriet sikrer blandt andet, at projekterne ikke bliver gennemført isoleret, men har øje for mulige samarbejdspartnere både i og udenfor kulturregionen.

Kulturlaboratoriet sikrer også, at projekterne opfanger nye strømninger og tendenser i kunsten, talentmassen, internationale relationer og teknologi.

Kulturlaboratoriet sikrer desuden, at projekternes resultater og erfaringer bliver delt i hele Kulturregionen – også til de institutioner og fora, som ikke har konkrete projekter i kulturaftalen.

Alle Kulturregionens kommuner er med fra start til slut, og samarbejder med alle de regionale kulturinstitutioner 0g øvrige aktører på den kulturelle scene.