Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark, del II

Projektet Fortiden Set Fra Himlen består af seks dele:

  1. Flyvninger: Projektet lægger blandt andet op til et nationalt luftfotoarkæologisk program med systematiske afsøgninger i udvalgte områder. Overflyvning og gennemgang af ældre luftfotoserier og højdemodellen bliver intensiveret. Fund bliver indført i den nationale database ”Fund og Fortidsminder” og bliver anvendt i landskabsanalyser i udvalgte områder.
  2. Udgravninger og geofysik: Minimale udgravninger, hvor anlæg er vanskelige at tolke. Samarbejdet med frivillige metaldetektorfolk udbygges.
  3. Nationalt og internationalt samarbejde: I perioden bliver der mulighed for at indgå i regionale, nationale og internationale projekter.
  4. Udstilling: Indsatsen skal munde ud i en vandreudstilling med fokus på luftfotoarkæologi og kulturarv. Her skal bl.a. være 60 store fotos, et stort Danmarkskort på gulvet med de fotograferede steder, fly hvorfra man på gulvet kan se en film med luftfoto-optagelser, en landskabsmodel, en model af en landsby, modeller og grundplaner af oldtidens forskellige hustyper, en storskærm med luftfotos, montrer med genstande og evt. dele fra en fælleseuropæisk udstilling.
  5. En afsluttende publikation med de væsentligste resultater og fotos.
  6. Anden formidling: Udbygning af hjemmeside, foredrag, mindre artikler, årlig rapport, kontakt til aviser, radio og TV.

Projektet skaffer større viden om Danmarks skjulte kulturarv. Med de anvendte metoder får vi et langt mere realistisk billede af den skjulte kulturarv, end det vi har i dag. Det giver bedre muligheder for forskning, beskyttelse af kulturarven og den fysiske planlægning.

Resultaterne skal formidles til den brede befolkning med en moderne udstilling, bog, artikler, hjemmeside, foredrag m.m., der skal få en større del af befolkningen til at føle medejerskab af deres forhistorie. Et videncenter søges forankret på Holstebro Museum.