Kulturvæksthuset

Der er med politisk mod og økonomisk risikovillighed udviklet og afprøvet nye kunstneriske og kulturelle initiativer med et højt ambitionsniveau og med udgangspunkt i fællesskabet mellem Kulturregionens kommuner og institutioner. Initiativerne bliver til nye bæredygtige måder, hvorpå man kan arbejde med kultur for især børn og unge på tværs af kulturinstitutioner. Initiativerne kan danne model f.eks. for nye måder at samarbejde på. 

Kulturvæksthuset har afholdt ideudviklingsworkshop, og gennem to runder taget imod ansøgninger fra projekter i Kulturaftalens 8 kommuner:  

Kulturvæksthuset har bevilget midler til følgende projekter:

RUNDE 1 - FORÅR 2022                   

Om:Tale, Resonerende rum           350.000

Bystuen 150.000

KRAS        350.000

KunstSporet Show Up      175.000

Kunstneren tæt på     100.000

FilmLab MidtVest         200.000

 

RUNDE 2 - FORÅR 2023                   

Huset No7    SPIR           180.000

DTA            Lydlinje       62.500

WeGo          Musikklub Bruuns Hus     75.000

Can Rebecca Canoe         KTP2023      100.000

Kulturskolen RKSK          Kulturbroen  198.000

Kulturhistoriske Museer Holstebro       Nye og gamle sociale fællesskaber      200.000

Struer bibliotek               Self-efficacy 150.000

Bystuen       Kvinderup    50.000