Skabende kunst og kultur

Indsatsområdet “Skabende kunst og kultur” skal præsentere, udbrede og debattere europæisk og international samtidskunst i landdistrikter – med konkret borgerinddragelse.
For hvad sker der, og hvor kan der udvikles, når den professionelle kunst aktivt involverer borgerne, eller udfolder sig på utraditionelle steder, eller iscenesættes hvor borgerne bor eller færdes i hverdagen?

Indsatsen handler dels om den professionelle kunsts møde med forskellige borgere hvor de hører hjemme – og dels borgernes møde med kunsten gennem borgerens egen opsøgende og aktive udfoldelse.

En vigtig målgruppe er børn og unge. Indsatsområdet ønsker at skabe en forståelse for, hvad kunst og kultur er og styrke kreativiteten. Både så børn og unge lærer sig selv at kende, men også så de på sigt kan blive en del af en større helhed i et demokratisk samfund.
Ikke blot som tilskuere, men aktive deltagere.

Lokale Transformationer

Projektet “Lokale Transformationer” vil skabe nye strategier for lokale kulturmiljøer – forankret i teaterets verden.

Konkret bliver otte nationale og internationale teatergrupper inviteret til at slå sig ned i kulturregionen i hele kulturaftalens periode.
Grupperne skal her skabe netværk, og udfordre og udvikle deres egen indsigt i og praktiske erfaring med scenekunst og teater. Men formålet er også at udforske nye publikumsgrupper i en slags byttehandel de mangeartede teatre imellem.

Projektet styres af Nordisk Teaterlaboratorium v. Odin Teatret. Samarbejdspartnere er bl.a. lokale foreninger, skoler, alle Kulturregionens kommuner og Dansk Talentakademi.