Kultur på hjul

Kultur på hjul er et kulturprojekt for børn og unge, hvor kulturinstitutionerne formidles på en ny måde. Det sker med en bus, der er indrettet som et rullende atelier – et mobilt formidlingsværksted.

Bussen er bemandet med 2 professionelle formidlere, som i tæt samarbejde med de enkelte institutioner tilrettelægger et forløb med afsæt i institutionens særlige karakteristika.

I den uge, værtsinstitutionen har besøg af bussen, bliver forskellige børnegrupper inviteret på besøg. Besøget kombineres med kreative og spændende opgaver i bussen, som skal give et synligt, hørbart eller føleligt resultat. Værtsinstitutionen videreformidler dernæst børnenes resultater – for eksempel i form af en udstilling, et fotogalleri på institutionens hjemmeside, et forældrearrangement eller lignende.

Der vil desuden altid blive efterladt et digt, billede, foto eller andet i bussen, som skal bruges af de børn, der besøger bussens næste ”holdeplads”.

Formålet med projektet er at styrke børn og unges møde med kunsten og kulturen i deres hverdag. Børnekulturen skal synliggøres, samtidig med at man ”sår et frø” hos børnene. Et frø, der kan udvikle dem til fremtidens kompetente kulturbrugere.