Hvad er Kulturaftale Midt- og Vestjylland?

En kulturaftale er en frivillig aftale, som kulturministeren kan indgå med en gruppe af ligeværdige og samarbejdende kommuner. Kommunerne i aftalen udgør en kulturregion. Kulturregion Midt- og Vestjylland består af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Varde.

2021-2024

2021-2024 optog Varde Kommune som medlem af Kulturregion Midt- og Vestjylland.

2019+2020

2019 og 2020 blev ét-årige aftaler på ønske fra Ministeren. Se tillægsaftalerne

2015-2018

2015-2018 øgede samarbejdet med kommunerne i Region Midt om Aarhus som Kulturhovedstad 2017.


2011-2014

2011-2014 Kulturregionen optog i 2013 Skive som medlem

2007-2010

2007-2010 (efter strukturreformen) omfattede aftalen de nu 6 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer.

2006

I 2006 indgik Kulturregion Midtjylland den første Kulturaftale. Da bestod Kulturregionen af alle kommunerne i det daværende Ringkøbing Amt.

Kulturaftale Midt- og Vestjylland 2021-2024

Visionen (retningen) for kulturaftalen for Midt- og Vestjylland er at udvikle og styrke kulturregionens kunst- og kulturudbud for og med især børn og unge. Relationerne mellem kommunerne og kulturaktørerne skal være stærke, da samarbejder og fællesskaber er et fundament og en væsentlig motivationsfaktor for udviklingen i vores område. Aftalen omfatter 12 projekter fordelt på tre indsatsområder:

  • Børn og unge i nye kulturelle aktiviteter

  • Børn og unge i nye kulturelle fællesskaber

  • Børn, unge og kulturens potentiale

Projekter

Læs Kulturaftalen

Den politiske styregruppe for Kulturaftale Midt- og Vestjylland består af de 8 formænd for Kommunernes fagudvalg for Kultur


Herning Kommune

Johs Poulsen, Formand

Johs Poulsen

Holstebro Kommune

Lene Dybdal, Næstformand

Lene Dybdal

Ikast-Brande Kommune

Anette Mosegaard

Anette Mosegaard

Lemvig Kommune

Steen Madsen

Steen Madsen

Ringkøbing-Skjern Kommune

Erik Viborg

Erik Viborg

Skive Kommune

Morten Enggaard

Morten Enggaard

Struer Kommune

Flemming T. Sørensen

Varde Kommune

Sandie Eis Ravn

Sandie Eis Ravn

Økonomi

Kulturaftalen er finansieret gennem bidrag fra Kulturministeren, fra kommunerne og fra kulturaktørerne. Kulturaftalen 2021-2024 har et samlet budget på ca. 28 mio. kr.