Hvad er Kulturaftale Midt- og Vestjylland?

En kulturaftale er en frivillig aftale, som kulturministeren kan indgå med en gruppe af ligeværdige og samarbejdende kommuner. Kommunerne i aftalen udgør en kulturregion. Kulturregion Midt- og Vestjylland består af kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Varde.

Kulturaftale Midt- og Vestjylland 2021-2024

Visionen (retningen) for kulturaftalen for Midt- og Vestjylland er at udvikle og styrke kulturregionens kunst- og kulturudbud for og med især børn og unge. Relationerne mellem kommunerne og kulturaktørerne skal være stærke, da samarbejder og fællesskaber er et fundament og en væsentlig motivationsfaktor for udviklingen i vores område. Aftalen omfatter 12 projekter fordelt på tre indsatsområder:

  • Børn og unge i nye kulturelle aktiviteter

  • Børn og unge i nye kulturelle fællesskaber

  • Børn, unge og kulturens potentiale

Projekter

Læs Kulturaftalen

Økonomi

Kulturaftalen er finansieret gennem bidrag fra Kulturministeren, fra kommunerne og fra kulturaktørerne. Kulturaftalen 2021-2024 har et samlet budget på ca. 28 mio. kr.

Den politiske styregruppe for Kulturaftale Midt- og Vestjylland består af de 8 formænd for Kommunernes fagudvalg for Kultur


Herning Kommune

Johs Poulsen, Formand

Johs Poulsen

Holstebro Kommune

Lene Dybdal, Næstformand

Lene Dybdal

Ikast-Brande Kommune

Anette Mosegaard

Anette Mosegaard

Lemvig Kommune

Steen Madsen

Steen Madsen

Ringkøbing-Skjern Kommune

Erik Viborg

Erik Viborg

Skive Kommune

Morten Enggaard

Morten Enggaard

Struer Kommune

Flemming T. Sørensen

Struer Kommune

Varde Kommune

Sandie Eis Ravn

Sandie Eis Ravn

2021-2024

2021-2024 optog Varde Kommune som medlem af Kulturregion Midt- og Vestjylland.

2019+2020

2019 og 2020 blev ét-årige aftaler på ønske fra Ministeren. Se tillægsaftalerne

2015-2018

2015-2018 øgede samarbejdet med kommunerne i Region Midt om Aarhus som Kulturhovedstad 2017.


2011-2014

2011-2014 Kulturregionen optog i 2013 Skive som medlem

2007-2010

2007-2010 (efter strukturreformen) omfattede aftalen de nu 6 kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer.

2006

I 2006 indgik Kulturregion Midtjylland den første Kulturaftale. Da bestod Kulturregionen af alle kommunerne i det daværende Ringkøbing Amt.