Mentor- og master class projekt v. Dansk Talentakademi Holstebro

Mentor- og master class-projektets formål er at give uddannelserne et markant løft og at tilbyde DTAs elever inspiration og ekstraordinære kunstneriske udfordringer og oplevelser, der styrker den enkeltes faglige og mentale udvikling.

Projektet består af to dele:

  1. Master classes som fokuserer på elevernes faglige udvikling. Der inviteres en række internationalt anerkendte kunstnere, som afholder master classes med elever.
  2. Mentorordninger med fokus på elevernes mentale og personlige udvikling. Der tilknyttes en internationalt anerkendt kunstner/personlighed som mentor til hver uddannelse, hver af op til et års varighed. Vedkommende skal dels fungere som mentor for udvalgte elever, dels virke som sparringspartner for grundkursuslederen.

Projekterne supplerer hinanden og arbejder tværkunstnerisk. Ikke mindst har de et internationalt perspektiv.