Frivillighedsakademi

”Stærke kulturfrivillige” skal udvikle og gennemføre et uddannelseskoncept for frivillige, som gør dem til meget kompetente formidlere af kulturen bredt set, og til endnu stærkere aktører på den lokale kulturscene. Projektet skal på den måde øge værdien af frivilliges indsats i kulturlivet.

Projektet bliver gennemført i faser.

Første fase og projektets fundament rummer: Et kulturarvstema, bl.a. med fokus på at klæde frivillige på til at blive beskyttere af kulturarven, og formidlere af kulturarv og natur.

I anden og tredje fase kan der for eksempel arbejdes med musikbegivenheder og kulturhuses behov for frivillige med bestemte kompetencer.

Frivillige er afgørende for at sikre og løfte kulturudbuddet i regionen. Projektet skal mobilisere nye frivillige med interesse for særlige områder og fastholde og udvikle frivillige i kultursektoren i Midt- og Vestjylland.