Talentudvikling og breddeinitiativ

Indsatsområdet “Talentudvikling og breddeinitiativ” skal give frivillige de nødvendige kompetencer til at bidrage til skolereformens intentioner. I skolereformen er nemlig en række tiltag, som åbner op for nye muligheder for talentarbejde – særligt inden for de musiske fag.

Det kræver en øget indsats fra kulturskoler, kulturinstitutioner og det frivillige kulturliv.

Målet er overordnet, at den professionelle kunst og kultur skal gøre en nær og livslang forskel for børn, unge og frivillige i kulturregionen – fremtidens kulturbrugere.

Blandt andet skal førskolebørns evne til at udtrykke sig med stemme og krop styrkes, undervisningsmulighederne skal udvides og børn og unge skal engageres til at indgå lokalt i demokrati med fokuserede tilbud i kultur og historie.

Frivillighedsakademiet Version 2.0

Projektet “Frivillighedsakademiet Version 2.0 – kulturarv til skolerne” skal uddanne frivillige kræfter ved museerne til at levendegøre kulturarven over for skolelever. Ikke mindst skal projektet sætte museerne bedre i stand til at udnytte deres mange læringsrum og potentialer.

Konkret skal frivillige indgå i læringsforløb på skoler, ligesom de bliver uddannet til skoletjenesteopgaver.

Formålet er at give kulturinstitutionerne flere menneskelige resurser til at formidle kulturarven til skolebørn – og at sikre bedre læringsforløb, som møder skolebørnene med en motiverende kulturformidling.

Projektejerne er FrivillighedsAkademiet v. Ringkøbing-Skjern Museum og Ringkøbing-Skjern Kommune. De samarbejder med De kulturhistoriske museer i kulturregionen, samt flere skoler og frivillige netværk.

Kulturspirerne

Kulturspirerne søger at integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i 3-5 årige børns hverdag. Det foregår i samarbejde med en række forskellige daginstitutioner og kulturinstitutioner, hvor der bliver udviklet modeller med det kunstneriske arbejde for at sikre en rød tråd på tværs af kunstarterne.

Målet er at pirre børns nysgerrighed efter kulturoplevelser, og deres lyst til selv at blive udøvere. Ikke mindst skal deres evne til at udtrykke sig med stemme, krop, instrumenter og billeder styrkes.

Undervejs skal erfaringerne udvikle en værktøjskasse tilpasset pædagogers og daginstitutioners praksisser. Værktøjskassen skal klæde pædagogerne på til selv at varetage de forskellige kunstneriske felter.

Projektet hører hjemme hos Den Jyske Sangskole. Samarbejdspartnere er Ikast-Brande Musikskole, Det kgl. Teaters Balletskole i Holstebro, Herning Billedskole, Operaen i Midten og Mejeriet/Tryllestaven.