Kultursamarbejdets priser

Kultursamarbejdets priser 2023

Som medlem af Kultursamarbejdet kan I indstille kandidater til de to kulturpriser, der uddeles i forbindelse med Kultursamarbejdets generalforsamling den 18. april 2024 på Hotel Strandtangen i Skive. Det er ikke en betingelse, at kandidaterne er medlem af Kultursamarbejdet. Der uddeles to priser: Kultursamarbejdets Kulturpris (hovedprisen) og Kultursamarbejdets KulturVækstPris

Sådan gør du:

Skriv en indstilling på mellem max 200 ord. Indstillinger der er længere, kommer ikke i betragtning!

Du kan indstille en kandidat til én eller til begge priser. Start indstillingen med at skrive hvilken pris/hvilke priser, kandidaten indstilles til – du kan kun indsende én indstilling pr. kandidat.

Husk at skrive navn, telefonnr. og mail adr. på de indstillede kandidater.  

Send din indstilling til OLEC@skivekommune.dk med angivelse af KULTURPRISEN i emnefeltet - senest lørdag d. 10. februar 2024 kl. 12.00    

 

 

Kultursamarbejdets Kulturpris (hovedpris)

Kultursamarbejdets Kulturpris tildeles for en bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det midt- og vestjyske. Prisen er en påskønnelse for en særlig indsats og for at være en inspiration for andre. Prisen består af et diplom og en pengegave på 15.000 kr.

 

Kultursamarbejdets KulturVækstPris

…tildeles unge kulturiværksættere eller -talenter, ungdomsforeninger eller -organisationer fra det Midt- og Vestjyske. Prisen er en påskønnelse af en særlig indsats og sætter fokus på unge kulturiværksættere og talenter. Prisen består af et diplom og en pengegave på 10.000 kr.

 

Tidligere prismodtagere

Herunder finder du modtagerne af kulturpriserne i gennem tiden.

Kulturpriserne 2022

Nominerede til Kultursamarbejdets kulturpriser 2021:

KulturPrisen

 • Kent Sommer, Holstebro balletskole nomineres for gennem mere end 25 år at have været foregangsmand for at udbrede ballet og dans i det midt-vestjyske. Med utrættelig energi har han formidlet forestillinger og workshops i hundredvis i Balletskolens regi. Han har været drivkraften bag udviklingen af kulturinstitutionen fra en lille eksklusiv flok til en stor skole med 140 børn og unge samt, et fritidstilbud med lige så mange deltagere.
 • ET4U v Klavs Weiss og Karen Havskov ET4U nomineret for deres tiltag "TANKEN". 

  Formålet med ”TANKEN” er at komme rundt i hele kommunen og fremme fællesskab og meningsfulde samtaler gennem samtidskunsten. 

  I en ombygget vogn (TANKEN) har ET4U i samarbejde med lokale samarbejdspartnere kørt rundt i Lemvig Kommune og inviteret alle interesserede til 20 forskellige kunstneriske oplevelser med oplæg ved professionelle danske og udenlandske kunstnere. Projektet har bidraget til sammenhængskraften og samarbejdet mellem kulturaktørerne i Lemvig Kommune og givet en ny måde at mødes omkring kunst og kultur på.

 • Dorthe og Mads Bille er nomineret for deres uvurderlige arbejde med og ekstraordinære indsats for sangen – både i Midt- og Vestjylland, nationalt og internationalt. I løbet af årene har de sammen skabt et epicenter for klassisk sang med base i Herning Kirkes Drengekor, MidtVest Pigekor, Juniorkor og Spirekor. De har etableret Den Jyske Sangskole senere hen Sangens Hus med sangkraftcentre i hele Danmark. De har begge været/er aktive i en række bestyrelser, Dorte bl.a. i Statens Kunstfond. Mads arbejder derudover som kunstnerisk leder af Den Jyske Sangskole, mens Dorte læser teologi.

Prismodtageren bliver Dorthe og Mads Bille

 

KulturVækstPrisen

 • Vilma

  Med fødderne solidt placeret i den vestjyske muld og med et talent som rækker langt ud over Struers grænser, er Marie Vilsbøll – kendt under kunstnernavnet Vilma – et stjerneskud på den danske musikscene.

  Vilma laver dansksproget, nærværende popmusik med afsæt i kærligheden til sin hjemstavn. Med en opvækst i Resenstad til dyrkelse af talentet på Dansk Talent Akademi i Holstebro, kulminerede Vilmas kærlighed til det vestjyske med sangen ’Jeg savner dig bare, det er alt’ til sin afdøde bedstefar fra Struer. Musikvideoen blev optaget i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler på Struer Havn akkompagneret af et B&O-fjernsyn fra 60'erne.

  Vilma tester sin indre ærkejyde, trodser sin angst og udfordre den ironiske afstand mange har til egne og andres følelser, når de faktisk fortæller noget, der er vigtigt for dem. Det seneste år har Vilma markeret sig som liveartist og bl.a. spillet support for Mads Langer, Carl Emil Petersen, Signe Svendsen m.fl.

  Vilma fortjener prisen som en anerkendelse af hendes talent, samt hendes behov for at komme ud, opleve noget nyt og leve livet, men til stadighed holde fast i sit vestjyske ophav.

 • Teams Teaterskole

  Teams Teaterskole indstilles til Kulturvækstprisen for deres engagerede arbejde med et ganske særligt kulturelt fællesskab for en stor mængde talentfulde børn og unge med passion for teater.

  Teams Teaterskole har over de seneste år udviklet et stort kreativt frirum for rigtig mange børn og unge, hvor man ikke bare mødes i nye fællesskaber, men også får mulighed for dygtiggøre sig, dyrke sit talent og kvalificere sine kompetencer på flere planer.

  Teaterskolen aktiverer i øjeblikket omkring 90 elever fordelt på en bred aldersgruppe. Her er plads til den du er, blot fordi du er dig, og skolen arbejder kontinuerligt for at skabe rum og plads til alle, der måtte gå med en blomstrende teaterdrøm i maven. Her er plads til både de der nyder skuespil og fællesskab, men også de spirende talenter, der vises vej i teatrets spændende verden på og bag scenen.

 • Frekvens 

  Frekvens har været løftestang for det musikalske vækstlag gennem en årrække, og har skabt et koncept som alle musikinteresserede unge i Herning, og de omkringliggende kommuner kender til.

  De præsenterer upcoming bands fra midt-og vestjylland, og er en drivkraft i samspillet med professionelle aktører som f.eks Moorjazz, SPOT Festival, såvel som vækstlagets øvrige aktører som f.eks Justerbart, KRAS, Show Up etc.

  Frekvens har bevist at det er muligt at lave en fødekæde af unge som kontinuerligt kan drive projektet videre, således at det til stadighed er unge der arrangerer og afvikler events for andre unge.

  Frekvens har været springbræt for stort set alle bands i Midt og Vestjylland - både de som nu betræder de større scener, og de som havde en kortere løbebane.

  Frekvens' er en uvurderlig aktør i området, fordi de er en konkurrencefri, samlende, netværksskabende instans for regionens vækstlagsbands.

  Prismodtageren bliver Frekvens

Kulturpriserne 2021

Kultursamarbejdet uddeler i 2021 hele fire priser til Midt- og Vestjyske kulturaktører. Som noget særligt uddeles denne gang 2 corona-priser. Bestyrelsen for Kultursamarbejdet har nomineret tre kandidater til hver pris. Vinderne af priserne offentliggøres ved en prisuddeling i RemisenBrande 28. april kl. 18.00.

Nominerede til Kultursamarbejdets kulturpriser 2021:

KulturPrisen

 • 7-Kanten (Varde Kommune) nomineres for at rejse sig efter Corona-nedlukningen og tryllebinde mere end 25.000 publikummer til Varde Sommerspil 2021 og forestillingen ”Fyrtøjet”. 7-Kanten er Danmarks største amatørteaterforestilling, og de stak med ”Fyrtøjet” en ny kurs ud for Varde Sommerspil ved at opføre et nyskrevet, nykomponeret og originalt stykke musikdramatik.
 • ArtCinemaA4 (Skive Kommune) nomineres for sin indsats for at brede kulturfilm ud til flere publikummer. ArtCinemaA4 gik stik mod mange tendenser og satser på et mere snævert kulturområde, nemlig de mere kunstneriske film. Ud over en spritny sal, præsenterer ArtCinemaA4 filmene som en del af events, inddrager publikum og etablerer filmklub.
 • Mejeriet i Tarm (Ringkøbing-Skjern Kommune) nomineres for gennem lang tid at have afholdt et væld af aktiviteter, som koncerter, kurser og andre unikke oplevelser. Mejeriet drives af lokale ildsjæle, som blandt andet har skaffet midler til forbedringer af faciliteter og bygninger. Stedet er et kulturelt omdrejningspunkt i lokalområdet.

Prismodtager er ArtCinemaA4

KulturVækstPrisen

 • MusicalTalentSkolen (Varde Kommune) nomineres for at skabe et helt nyt tilbud til unge musicaltalenter inden for sang, dans og teater. Skolen blev etableret i 2020, har tilknyttet professionelle undervisere og er et forløb, som forbereder eleverne på videre kunstnerisk uddannelse. Skolen arbejder bl.a. sammen med 7-Kanten om Varde Sommerspil, Syddansk og Dansk Scenekunstskole.
 • OFF TRACK // Show Up (Struer Kommune) nomineres for med initiativ, gå-på-mod og en uimponeret tilgang gav et frisk og stærkt indspark til, hvordan forvaltningstænkte projekter kan realiseres – enkelt, effektivt og med et højt niveau. OFF TRACK Festival var en tre-dages kulturfestival for unge arrangeret af unge for unge på Struer havn i forbindelse med lydbianalen Struer Tracks.
 • KRAS (Holstebro Kommune) nomineres for at påbegynde et spændende netværk af unge på tværs af regionen med ambition om at skabe vækstmuligheder for unge kulturiværksættere.

Prismodtager er OFF TRACK // Show Up

Kultursamarbejdets CoronaPris

 • Egnsteatret OM (Ringkøbing-Skjern Kommune) nomineres for i sensommeren 2021 at tage hele kommunen rundt med forestillingen ”Med Fynd og Klemmer”. De besøgte kommunens plejehjem for at give beboerne en særlig kulturel oplevelse. Forestillingen er baseret på de ældres egne minder og liv, og gav derfor publikum en ny måde at se deres historie på.
 • Herning Billedskole (Herning Kommune) nomineres for under Corona-nedlukningerne at tænke i anderledes tiltag for skolens elever, og for med en ukuelig viljestyrke at insistere på, at et manglende fysisk fremmøde ikke skulle få betydning for en kvalificeret billedkunstundervisning. Herning Billedskole aktiverede eleverne via kunstkits, online undervisning og fællesskaber med afstand.
 • Holstebro Dansekompagni (Holstebro Kommune) nomineres for under Corona-nedlukningen at arrangere mindre udendørs forestillinger for brugere og borgere med psykisk sårbarhed eller sygdom, udsatte eller borgere med fysisk handicap. De har været til stor glæde for en målgruppe, som sjældent kommer ud til lignede kulturtilbud.

Prismodtager er Holstebro Danskekompagni

Kultursamarbejdets CoronaInitiativPris

 • Duoen Claus og Morten (Herning Kommune) nomineres for via gratis online koncerter at bringe livemusikken ud til mange mennesker hver fredag under Corona-nedlukningen. I starten loggede mellem 350 og 400 ind hver fredag, mens der til sidst var cirka 800 med hver gang. Det er flere, end der kan være på et fyldt Fermaten. Og de fik via koncerterne en følelse af fællesskab og at musikken stadig lever.
 • Sara Strandby (Holstebro Kommune) nomineres for sit arbejde med ”Nye Tider i Vinden”, der i Corona-nedlukningen formåede at afvikle et storstilet borgerinddragende kulturprojekt på Vinderupegnen. Sara etablerede ”Vinding Bystue”, og formåede via arbejdet at sætte fokus på vigtigheden af kultur i landdistriktsområderne.
 • Holstebro Dansekompagni (Holstebro Kommune) nomineres for under Corona-nedlukningen at arrangere mindre udendørs forestillinger for brugere og borgere med psykisk sårbarhed eller sygdom, udsatte eller borgere med fysisk handicap. De har været til stor glæde for en målgruppe, som sjældent kommer ud til lignede kulturtilbud.

Prismodtager er: Sara Strandby

Hvem kan indstilles til kulturpriserne?

 • Kultursamarbejdets Kulturpris (hovedprisen) tildeles for en bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det midt- og vestjyske. Prisen er en påskønnelse for en særlig indsats og for at være en inspiration for andre. Prisen består af et diplom og en pengegave på 15.000 kr.
 • Kultursamarbejdets KulturVækstPris tildeles unge kulturiværksættere eller -talenter, ungdomsforeninger eller -organisationer fra det Midt- og Vestjyske. Prisen er en påskønnelse af en særlig indsats og sætter fokus på unge kulturiværksættere og talenter. Prisen består af et diplom og en pengegave på 10.000 kr.
 • Kultursamarbejdets CoronaPris tildeles for en bemærkelsesværdig indsats for udvikling af kulturen i det Midt- og Vestjyske gennem Corona-tiden. Prisen er en påskønnelse for en særlig indsats i Coronatiden og for at være en inspiration for andre. Prisen består af et diplom og en pengegave på 15.000 kr. Prisen uddeles kun denne ene gang.
 • Kultursamarbejdets CoronaInitiativPris tildeles kulturiværksættere, -foreninger eller -organisationer fra det Midt- og Vestjyske, der har taget initiativer til og afviklet nye typer af aktiviteter med afsæt i, hvad der var muligt gennem Corona-tiden. Prisen er en påskønnelse af en særlig indsats og sætter fokus på kulturiværksættere og talenter. Prisen består af et diplom og en pengegave på 10.000 kr. Prisen uddeles kun denne ene gang.

Kulturpriserne 2020

Der blev ikke uddelt priser for 2020 på grund af Covid-19.

Kulturpriserne 2019

 

Uddelingen af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjyllands to kulturpriser, KulturPrisen og KulturVækstPrisen 2019, er aflyst.

Kulturpriserne 2018

En visionær museumsdirektør, der ved, hvordan man tiltrækker investorer, og en engageret gadekulturforening, der arbejder for og med unge, modtager de to kulturpriser, som Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland uddeler hvert år.

KulturPrisen

KulturPrisen 2018 går til direktør for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Ingeborg Svennevig, der gennem de sidste årtier har ydet en særdeles bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det midt- og vestjyske..

KulturVækstPrisen

KulturVækstPrisen 2018 tildeles foreningen Urban Street Zone i Brande. Urban Street Zone betragtes som en gadekulturforening, der bl.a. har været primusmotor for afvikling af Kulturnatten i 2018 i Brande i samarbejde med foreninger, kunstnere og kulturinstitutioner.

De to kulturpriser uddeltes i forbindelse med generalforsamlingen i Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland torsdag den 25. april 2019 i MCH Jyske Bank Boxen i Herning.

Kulturpriserne 2017

KulturPrisen

KulturPrisen 2017 går til Erling Damgaard og Jan Holm Rasmussen, Vestjyllands Kunstpavillon og Fonden Vestjyllands Kunstpavillon.

KulturVækstPrisen

KulturVækstPrisen 2017 tildeles HULK – Huset for Ungdomsliv & Kultur, Lemvig.

De to kulturpriser uddeltes i forbindelse med generalforsamlingen i Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland torsdag den 19. april 2018 på Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk.

 

Kulturpriserne 2016

KulturPrisen

Vinderen af Kulturprisen 2016 er Tante Andante i Lemvig – det musiske børnekulturhus, som med en smittende glæde gør en forskel for børn, forældre og ældre.

Kulturprisvinderen: En stolt Tante
Tante Andantes hus er en del af Lemvig KFUM og KFUK og har til huse på Ågade 5 i Lemvig. Her fylder Tante Andante blandt andet skoleferierne med leg, sang, fortælling, samvær, dans og skuespil for børn og deres voksne.

Elin Engholm Knudsen fra Tante Andantes Hus er stolt og rørt over, at huset har vundet Kulturprisen 2016:
”Ja, er du helt vild! Vi er meget taknemlige og beærede over, at vores lille musiske legehus kan være med, når der er så mange dygtige kulturinstitutioner derude”, siger hun.
Elin Engholm Knudsen fortæller, at én af Tante Andantes særlige styrker er involveringen:
”Børn og voksne synger med, bliver klædt ud, får fingrene i malingen og leger sammen. Det er en noget anderledes oplevelse for børnefamilier. Jeg tror sjældent man går ud af Legoland og har talt med en masse mennesker, man ikke kender. Det er dét, der tit sker her i vores lille Tante Andante hus”.

Tante Andante bevæger sig ofte ud af huset, og har sågar sit eget band, der tager ud og optræder. Blandt andet står Tante Andante bag et generationsmøde mellem lokale dagplejebørn og plejehjemsbeboere:
”Det er så tydeligt at se den glæde, de ældre oplever, når de møder de små børn. De leger Bro Bro Brille, og selv demente synger med på De Små Synger – sange vi troede, de havde glemt. Det er fantastisk at se”, siger Elin Engholm Knudsen.

Børnehøjde i højt plan
Henrik Thygesen, næstformand for Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland og formand for Familie- og Kulturudvalget i Lemvig, understreger, at Kulturprisen 2016 har fundet sin helt rette ejermand:
”Tante Andante gør en synlig og mageløs forskel både i og udenfor Lemvigs kulturliv. De bringer ikke blot nærvær og grin til de børn og voksne, der besøger huset, men tager det også ud til dem, der kun sjældent har mulighed for at opleve den”, siger Henrik Thygesen og fortsætter:
”Tante Andante når bredt ud, fordi de selv opsøger både kulturliv, skoler, kirker og andre aktører. På den måde tilfører de konstant noget nyt, og kan løfte deres aktiviteter op på et særdeles højt plan – men altid i børnehøjde. De fortjener al anerkendelse”.

KulturPrisen gives for en bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det midt- og vestjyske. Vinderen får 15.000 kr. og et diplom.

KulturVækstPrisen

Kulturvækstprisen 2016 går til den internationale teatergruppe Altamira Studio Teater I Holstebro. Altamira har med forestillinger og samarbejder på kryds og tværs slået sig selv fast som en markant medspiller i det midt- og vestjyske kulturliv.

Kulturvækstprisen bryder grænserne
Kulturvækstpris-vinderen 2016 er det unge Altamira Studio Teater i Holstebro, som med sprudlende energi tænker teater i nye baner:
”Vi er utroligt stolte af at have fået Kulturvækstprisen. Det er meget motiverende at se Altamira Studio Teater blive anerkendt for sin store indsats i regionen i de seneste år”, siger Altamiras instruktør Pierangelo Pompa glad:
”Vi forventede ikke at vinde prisen – især fordi mange i vores gruppe ikke er danskere. Men det fortæller meget om Kultursamarbejdet og den jyske åbne mentalitet, når en pris for regionale aktiviteter går til en gruppe ’fremmede’”, siger han.

Måske de udenlandske rødder er årsagen til, at Altamira har ringe respekt for kommunegrænser? For ingen samarbejdspartner synes for langt væk og Altamira tager gerne til både Lemvig, Struer, Skive og Aarhus.
Det har Johs Poulsen, formand for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og for Kultur- og Fritidsudvalget i Herning, også bemærket:
”Jeg ved, at Altamira Studio Teater kommer vidt omkring, og altid tager deres inspirerende begejstring for teaterkunsten med sig. De leverer stærke kulturelle oplevelser, og er kendt for deres smil, humor og fantastiske idéer. Altamira er enestående ambassadører for kulturen i Midt- og Vestjylland, og de kan noget, enhver teaterelsker bør se op til og holde øje med”, siger Johs Poulsen.

KulturVækstprisen går til kulturiværksættere eller talenter fra det midt- og vestjyske område og er på 10.000 kr. og et diplom

De to kulturpriser bliver uddelt i forbindelse med generalforsamlingen i Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland på torsdag den 16. marts i Thyborøn.

 

Kulturpriserne 2015

KulturPrisen

Skovsnogen v. kunstneren Søren Taaning og Rene Schmidt

KulturVækstPrisen

Victor Tambo, Subhuset og iværksætter

Kulturpriserne 2014

KulturPrisen

KulturPrisen tilfaldt fyrmoster Lene og den store gruppe på cirka 150 frivillige omkring Bovbjerg Fyr.

Formanden for Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, Johs Poulsen, sagde blandt andet, at udviklingen af Bovbjerg Fyr skyldes en broget flok af mennesker, som har én ting tilfælles: en varm og levende interesse for fyret, dets aktiviteter og det fællesskab, som er opstået omkring det:
”I de seneste år er det lykkedes jer at renovere fyret og skabe en række meget velbesøgte arrangementer som foredrag, politiske møder, markeder, festivaler og udstillinger med lokale kunstnere. Bæredygtighed og socialinklusion er nogle af nøgleordene for jer, og det har medvirket til, at Bovbjerg Fyr med omkring 50.000 besøgende er en stor turistmagnet for området”, lød det fra Johs Poulsen.

KulturVækstPrisen

KulturVækstPrisen gik til kunstnerduoen Jens & Morten fra Holstebro.

En glad næstformand for Kultursamarbejdet, Henrik Thygesen fra Lemvig, gav prisen til ”to unge, modige mænd, som i dén grad er en synlig og meget aktiv del af det kunstneriske miljø i Midt- og Vestjylland”:
”I er jo ved at være helt forvænt med at få priser. I 2014 vandt I den internationale kunstpris EXTRACT i tæt kapløb med særligt talentfulde nyuddannede kunstnere fra kunstakademier i USA, Schweiz og Danmark. Og den passer som fod i hose til jer. I er jo netop optaget af, at kunsten bevæger sig uden for det traditionelle museumsrum, så den når ud til f.eks. erhvervslivet, og der hvor kunsten skal omsættes”, sagde han

Kulturpriserne blev uddelt ved Kultursamarbejdets generalforsamling i Struer 2014.

Kulturpriserne 2013

KulturPrisen

Prisen gik til klosterforvalter Janne Fruergaard Keyes på Ørslev Kloster. Janne Fruergaard Keyes har videreført og videreudviklet Ørslev Kloster som et enestående refugium for forfattere og kunstnere. I dag står klosteret som et enestående kulturelt miljø og en perle i dansk kulturliv.

KulturVækstPrisen

Prisen blev delt mellem to vindere:

 • Ildsjælden Christina de Laurent Andersen – én af de største og mest markante personer i teaterlivet i Herning.
 • Foreningen Medspil i Ringkøbing, som med slid og perfekt timing var den afgørende faktor for, at spillestedet Generator i Ringkøbing blev en kendsgerning.

Kulturpriserne blev uddelt ved Kultursamarbejdets årlige generalforsamling, der fandt sted på Limfjordsøen Fur den 10. april 2013 med Skive Kommune som vært.

Kulturpriserne 2012

KulturPrisen

Prisen gik til Rie Nyborg, leder af Gimsinghoved og Folkets Hus i Struer. Rie Nyborg havde nemlig formået, hvad de færreste kan: at få to meget forskellige kulturhuse i Struer til at blomstre og udvikle sig sammen.

KulturVækstPrisen

Prisen gik til Amir Rehman fra Herning, som med kærlighed til musikken og stædig foretagsomhed satte gang i undergrundsmusikken og skabte en alternativ musikscene i Herning.

Kulturpriserne 2011

KulturPrisen

Holger Reenberg, direktør på Heart, Herning Museum of Contemporary Art, fik KulturPrisen 2011. Holger Reenberg formåede at markere Heart som én af de vigtigste spillere på den danske samtidskunstscene, og borgerne i Midt- og Vestjylland har fået et kunstmuseum med en international udstillingsprofil.
”Heart trækker verdenskunst til Herning og sætter kunsten i det midt- og vestjyske område på verdenskortet”, sagde Johs Poulsen, formanden for Kultursamarbejdet.

KulturVækstPrisen

Prisen gik til Lemvig Upcomming Festival. Bag festivalen stod tre unge mænd med base på Lemvig Gymnasium og fingeren på musikpulsen. Med en stor frivillig indsats og ikke mindst sans for kvalitet skabte de en musikfestival, der har trukket en række alternative upcomming bands til lemvig i årevis.
”Lemvig Upcomming Festival giver egnens unge en unik musikoplevelse og festivalen trækker unge til fra hele Midt- og Vestjylland”, sagde Ulla Raundahl, næstformand for Kultursamarbejdet.

 

Kulturpriserne 2010

KulturPrisen

Prisen gik til historiefortælleren Ingrid Hvass.
”Ingrid Hvass brænder for den mundtlige fortællekultur – som kunstner og projektmager. Hun skaber unikke fortælleoplevelser, der rummer tradition og fornyelse. I arbejdet med børn, voksne og hele landsbyer kommer fortællinger op fra gemmerne, og der skabes både nye fortællinger og nye fortællere. Ingrid Hvass puster nyt liv i den mundtlige fortælletradition og har styrket fortællemiljøet i Midt- og Vestjylland”, sagde Johs Poulsen, formand for Kultursamarbejdet og kulturudvalgsformand i Herning.

KulturVækstPrisen

Prisen gik til Herning Kontrast.
”Herning Kontrast er en forening af unge, der selvstændigt driver ungdomshuset i Herning. Ungdomshuset er et sted, hvor der er plads til alle og målet er, at skabe mere kultur til unge. De unge sætter handling bag ordene og er i tæt samarbejde med det etablerede kulturliv drivkraften bag en række kulturelle aktiviteter og projekter til glæde for andre unge”, sagde Johs Poulsen, formand for Kultursamarbejdet og kulturudvalgsformand i Herning.

Priserne blev overrakt på Vedersø Præstegård mandag den 21. marts 2011 i forbindelse med Kultursamarbejdets generalforsamling.

 

Kulturpriserne 2009

KulturPrisen

KulturPrisen 2009 gik til Ulrik Skeel, koordinator på Odin Teateret for en bemærkelsesværdig indsats for kulturen i det midt- og vestjyske:
”Ulrik Skeel har betydning for hele kulturregionen – både i sit virke på Odin Teatret, i en lang række tværgående kulturprojekter og ikke mindst gennem sin visionære tilgang til arbejdet med kultur. Ulrik Skeel er dybt professionel, besidder en kolossal viden og går ikke på kompromis med kvalitet. Han er imødekommende og altid parat til at dele sin viden med andre. Han indgyder respekt hos alle, som har mødt eller arbejdet sammen med ham”, sagde formanden for Kultursamarbejdet, Johs Poulsen.

KulturVækstPrisen

Prisen gik til 11 elever fra billedkunstlinjen på BGK i Holstebro:
”11 ganske unge billedkunstelever fra BGK i Holstebro drog sammen med med “Kulturkaravanen i Mørket” rundt til syv landsbyer i oktober 2009. Opgaven var at skabe et blivende værk i hver landsby. Billedkunsteleverne klarede udfordringen på fornemste vis. De syv unikke værker blev skabt med både kunstnerisk dygtighed, stort engagement, indlevelse og fin fornemmelse for det særlige, der kendetegner den enkelte by”, sagde Ulla Raundahl, næstformand for Kultursamarbejdet og formand for kultur- og familieudvalget i Lemvig Kommune.

Prisoverrækkelsen fandt sted den 22. marts 2010 på Museet for Religiøs Kunst som en del af Kultursamarbejdets årlige Generalforsamling.

Kulturpriserne 2008

KulturPrisen

Prisen gik til Elin Nilsson, Kunst- og Kulturcenter Tuskær i Fjaltring, der høstede ros fra Kultursamarbejdets formand Johs Poulsen:
”Gennem 25 år har du arbejdet målrettet for at skabe et Tuskær, der giver publikum mangeartede kulturelle og kunstneriske oplevelser af høj kvalitet –  altid høj kvalitet. Et Tuskær, som også giver noget til de udøvende – et sted, hvor talenter kan får ro og inspiration”, lød det i talen til Elin Nilsson.

KulturVækstPrisen

Prisen tilfaldt Kent Salling Fløe, Rytmisk Musik Herning. Også her var der ros, og Johs Poulsen sagde blandt andet ved overrækkelsen:
”Du er en igangsætter af de sjældne. Du brænder for de rytmiske musiktalenter og bands, og du forstår at få ting til at lykkes”.

Priserne blev overrakt den 23. marts 2009 i forbindelse med Kultursamarbejdets generalforsamling på Hjerl Hedes Frilandsmuseum.

Kulturpriserne 2007

KulturPrisen

Prisen gik til Birgit Vinge, Foreningen Kulturremisen:
”Birgit Vinge er i sig selv et kraftcenter i kulturlivet i Midt- og Vestjylland. Gennem to årtier har hun stået i spidsen for visionære kulturprojekter med udgangspunkt i Kulturremisen i Brande. Birgit Vinge har været en kulturel dynamo regionalt og internationalt. Hele hendes virke er præget af talent og dygtighed, et brændende engagement, samarbejde og en forbilledlig energi”, sagde Johs Poulsen, formand for Kultursamarbejdet, kulturudvalgsformand i Herning og medlem af Folketinget.

KulturVækstPrisen

Prisen tilfaldt Midtvest Pigekor, der hører hjemme på Den Jyske Sangskole:
”Pigerne i det dygtige MidtVest Pigekor arbejder med et helt specielt udtryk, der kombinerer bevægelse, koreografi og sang. De er meget entusiastiske og energiske. De bruger en meget stor del af deres fritid på at blive dygtige sangere og på at optræde. På den måde kan korets vision om at markere sig internationalt gøres til virkelighed. MidtVest Pigekor har allerede givet Midt- og Vestjylland mange kulturelle oplevelser af høj karat”, sagde Niels Viggo Lynghøj, næstformand i Kultursamarbejdet og kulturudvalgsformand i Struer.