Kulturspot-Sundhed 2019-2021

Kultursamarbejdet har en strategisk satsning for perioden 2019-2021 under overskriften Kulturspot-Sundhed.

Formål: At støtte udviklingen af publikumsrettede tiltag i krydsfeltet mellem ”kultur og sundhed”.

Den sidste ansøgningsrunde til puljen Kulturspot-Sundhed – til udviklings- og samarbejdsprojekter med fokus på publikumsrettede tiltag i krydsfeltet mellem ”kultur og sundhed” – er afsluttet. Se bevillingerne fra alle ansøgningsrunderne herunder.

Hvilke kriterier vurderes projekterne på?

 • Indeholder projektet publikumsrettet kulturel aktivitet (en eller flere manifestationer) med fokus på temaet kultur og sundhed?
 • Styrker projektet udviklingen af egen institution?
 • Udvikler projektet samarbejde på tværs af kulturinstitutioner, sektorer og/eller kommuner?

Hvad skal projektansøgningen indeholde?

 • Hvad er formålet med projektet?
 • Projektbeskrivelse inkl. målgruppe, handlingsplan og målbare milepæle
 • Hvordan skal projektets indhold og resultater formidles/videndeles?
 • Hvordan skaber projektet en unik tilgang til emnet Kultur og Sundhed?
 • Budget og plan for finansiering vedhæftes (max. 2 MB)

Hvilke projekter har fået tilskud?

Kulturspot-Sundhed havde første ansøgningsrunde i august 2019. Der var afsat 1.000.000 kr. til projekter i første runde. Der kom i alt 6 ansøgninger, og der blev bevilliget 640.000 kr. til disse:

 • Dansefilm – Rethink Ageing (Ringkøbing-Skjern Kommune) – 85.000 kr.
 • Lev Nu (Nordisk Teaterlaboratorium) – 100.000 kr.
 • Det skæve kor (Huset Nr. 7) – 40.000 kr.
 • MOSAIK (Swinging Europe) – 90.000 kr.
 • Mærk din verden (Skive Bibliotek) – 75.000 kr. Projektet gennemføres ikke.
 • Sang for sindet (Den Jyske Sangskole) – 250.000 kr.

Kulturspot-Sundhed havde en ekstraordinær ansøgningsrunde i februar 2020. Der var afsat 435.000 kr. til projekter i denne runde. Der kom i alt 7 ansøgninger, og der blev bevilliget 435.000 kr. til disse:

 • Erindringsformidling – demens, kultur og historie (Museum Midtjylland) – 87.000 kr.
 • RÅ RO (Lystbækforeningen) – 87.000 kr.
 • Kreative udfordringer skaber sundhed (Thyholm i bevægelse) – 87.000 kr.
 • Jazzorkestret flytter ind på Livstilshøjskolen (DSI Swinging Europe) – 87.000 kr.
 • Kultur- og Naturbørnehaver (Ringkøbing-Skjern Museum) – 87.000 kr.

Kulturspot-Sundhed havde en ansøgningsrunde i maj 2020. Der var afsat 500.000 kr. til projekter i denne runde. Der kom i alt 7 ansøgninger, og der blev bevilliget 480.000 kr. til disse:

 • Cirkusdage i Remisen (RemisenBrande) – 33.250 kr.
 • Musik og Sundhed (Ensemble MidtVest) – 66.750 kr.
 • Musikkens Sprog (Herning Musikskole) – 100.000 kr.
 • Dans på bestilling (Black Box Theatre) – 100.000 kr.
 • Nyt liv i Vestbyen: Sammenhængskraft og fællesskab gennem den lokale fortælling (Lemvig Bibliotek) – 30.000 kr.
 • Bevingede ord (DSI Swinging Europe) – 100.000 kr.
 • Udvikling af kulturarv gennem hænder, hoved og hjerte (Lystbækforeningen) – 50.000 kr.

Kulturspot-Sundhed havde sidste ansøgningsrunde i april 2021. Der var afsat 699.474 kr. til projekter i denne runde, og midlerne blev bevilliget til disse 9 projekter:

 • Kulturen letter dig (Lemvig Musikskole) – 64.260 kr.
 • MeToo og kønsroller gennem tiderne (Vardemuseerne) – 99.225 kr.
 • Bo-Plads (Country Town) – 50.000 kr.
 • Borgerinddragende scenekunst (Team Teatret) – 93.000 kr.
 • Kreative børn og unge (Cirkusfabrikken) – 75.000 kr.
 • SpiseTID – madkultur og ernæring igennem historien (Slagteriet) – 50.000 kr.
 • Ekkoer af Fejring (NTL Odinteatret) – 100.000 kr.
 • TANKEN (ET4U) – 67.989 kr.
 • Med Fynd og Klemmer – en musikalsk forestilling til plejehjem (Teatret OM) – 100.000 kr.

Hvad har kultur og sundhed med hinanden at gøre?

Af Ulrik Skeel – Odin Teatret

I forårsregnen
Haiku af Kobayashi Issa (1763 – 1828)  

I forårsregnen
en smuk pige
som gaber  

Der er ingen tvivl om, at vores netværks kultursatsning, Kultur og sundhed, KulturSpot sundhed, har mange interessante aspekter ved sig. Ikke mindst, fordi der faktisk opstår en del udfordringer, når man vil sætte de to begreber, kultur og sundhed, sammen.

For hvad har kultur og sundhed med hinanden at gøre?

Det er jo sådan, at kulturel virksomhed per definition er med til at berige mennesker, gøre dem klogere, give dem oplevelser, måske overraske dem og vise dem noget nyt? Det vil med andre ord sige – i virkeligheden – gøre sunde mennesker endnu sundere. Give æbler til nogle, der allerede er fulde af vitaminer.

Det er noget sludder. Det er ikke sådan, det fungerer. Mennesker er hele tiden i gang med at blive klogere og med at udforske livet. Det at leve er en proces, der er i stadig udvikling, som ikke ophører, før døden indtræffer. Man mangler hele tiden noget. Man kan hele tiden lære noget. Man kan hele tiden lære nye sider af livet at kende, og alligevel er der uendeligt mange tilbage, som hvis man kun havde fået en dråbe af et helt Atlanterhav. Hvis vi skulle blive i æblebilledet, kunne man sige, at mennesker bliver ved med at have behov for at spise æbler – hele livet.

Mennesker har brug for kulturel virksomhed for at leve. Hvis vi ikke kan høre musik, hvis vi ikke kan læse bøger, se film, se på kunst, teater og dans, tror jeg næsten, at vi i nogle tilfælde ville dø af det. I hvert fald åndeligt. Og er det ikke at dø? Jeg ved godt, at det for hvert enkelt menneske er individuelt, hvad man har behov for. Nogle har brug for meget af det hele. Nogle kan nøjes med lidt af få ting. Og alle nuancer dér imellem. Nogle har brug for det specielle og indviklede. Andre for det kendte og enkle.

Heraf kan man også slutte, at jeg mener, at kultur er noget, såvel raske som syge mennesker har brug for. Sundhedsbegrebet har noget med at være rask og syg at gøre. Med de syge menes her mange forskellige ting. Vi kan alle være syge i perioder af vores liv. Man vil måske ikke altid kalde det at være syg at have en krise. Men det svarer vel lidt til det. Det er med psykiske kriser som med fysiske sygdomme: Nogle kommer vi selv over igennem et forløb, og nogle skal vi have hjælp udefra til at komme fri af.

Sundhed er også et sjovt begreb. Umiddelbart lyder sundhed af, at man ikke er syg. Det passer ikke nødvendigvis. Et menneske, der går igennem livet fra 0 til højt oppe i årerne, og som har eller har haft alt det i livet, som vi i almindelighed regner for goder – eller, med andre ord, som i hele sit liv har udstrålet en form for lykke og livsglæde, vil man vel kalde for et sundt menneske. Men sådant et sundt menneske ville man alligevel ikke kunne forestille sig have levet et liv uden lidt hoste, lidt problemer med ryggen, nogle ungdomsproblemer og en 50-årskrise. Vedkommende var måske også ryger i en årrække. Et fuldstændigt sundt menneske oplever vi nærmest som en smule unaturlig.

Jeg tror derfor heller ikke så meget på, at vi vil få noget ud af at nå til firkantede konklusioner, når vi er kommet igennem kultursatsningens forløb. Men, hvad vi måske kan bruge forløbet til, er at få kastet mere lys over, skabt mere klarhed over, hvad det er, der sker, når mennesker på den ene eller den anden måde oplever kultur, som syge eller raske, som børn, voksne eller gamle, når de selv udøver kulturel kunstnerisk virksomhed eller blot oplever den.

Jeg synes, hele vores projekt har alle ingredienser i sig til at blive nyskabende og træde stier, som ikke er blevet trådt før. Om de, som bliver involveret i alt dette, bliver sundere, det ved jeg ikke. Men måske får de det lidt sjovere. Og det er i hvert fald sundt.

Materiale fra Temadagen om Kulturspot-Sundhed

Oplev eller genoplev Temadagen om Kulturspot-Sundhed den 10. februar 2021 her:

Velkomst og rammesætning.

Præsentation af projekter (00:18:22):
Musikkens Sprog (Herning Musikskole)
Det skæve kor (Huset Nr. 7)
Jazzorkestret flytter ind på Livstilshøjskolen (DSI Swinging Europe)
Dans på bestilling (Black Box Dance Company)

Inspirationsoplæg v/ Peter Thybo (00:26:10)

KLIK HER FOR AT SE VIDEO MED OVENSTÅENDE PROGRAMPUNKTER

Præsentation af projekter:
Erindringsformidling – demens, kultur og historie (Museum Midtjylland)
MOSAIK (Swinging Europe)
RÅ RO (Lystbækforeningen)

Panelinterview om Kulturspot-Sundhed v/ journalist David Erichsen (00:07:05)

Hvordan søges projektmidler for 2021? v/ Marie Louise Birch-Jensen (00:27:13)

Workshop 1: Hvordan bidrager kulturen til Usundhed? (00:43:15)

KLIK HER FOR AT SE VIDEO MED OVENSTÅENDE PROGRAMPUNKTER

Præsentation af projekter:
Sang for sindet (Den Jyske Sangskole)
Lev Nu (Nordisk Teaterlaboratorium)
Bevingede ord (DSI Swinging Europe)
Musik og Sundhed (Ensemble MidtVest)

Workshop 2: Open Space om Kulturspot-Sundhed (00:12:53)

Opsamling og afslutning (00:35:24)

KLIK HER FOR AT SE VIDEO MED OVENSTÅENDE PROGRAMPUNKTER

Temadag