Find din stemme

Find din stemme lader professionelle sangere og børn mødes, og sigter efter at udvikle og inspirere områdets sang- og musiklærere gennem arbejdet med de professionelle sangere og sangpædagoger.

Den Jyske Sangskole vil tilbyde tre kurser for at udfolde projektet:
”Giv Sangen Vinger” er en enkelt inspirationsdag med fokus på stemmetræning som leg og læreprocesser. Med konkrete eksempler fra hverdagen bliver sang- og musiklærerne inspireret til at arbejde med børn og unge på nye måder i sangtimerne.

”Mere Sang i Klassen” er et forløb over et halvt skoleår, som indeholder flere besøg på skolen, samt coaching og inspiration til det daglige arbejde med børnenes sangstemmer og kroppens bevægelse.

”Alle Børn kan Synge” er et dybdegående forløb over et helt skoleår med opstart, fællesundervisning og individuel coaching og supervision via besøg af sangpædagog/operasanger. Alle børn kan synge, men mange børn har brug for hjælp til at ”finde deres stemme”.

Formålet med Find Din Stemme er at udvikle sangkulturen i hverdagen blandt skolebørn i kulturaftalekommunerne. At børnene opdager deres sangglæde og udvikler deres sangtalent i mødet med de professionelle sangere, som kommer ud til børnene på den enkelte skole.