Tillægsaftaler

Tillægsaftalen 2019

Tillægsaftale 1.1. – 31.12.2019 til Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland 2015-2018.

Efter planen skulle der være indgået en ny kulturaftale for perioden 2019-2022 mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Processen med indgåelse af en ny kulturaftale er blevet udsat, som følge af kulturministerens ønske om at gentænke de eksisterende kulturaftaler, med henblik på at indfase en ny kulturaftalemodel.

På den baggrund, og efter ministerens ønske, forlænges den eksisterende kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland med et år, og udløber dermed først ved udgangen af 2019.

Tillægsaftalen viderefører den foregående kulturaftale for 2015-2018, og rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres uændret

Se Tillægsaftalen 2019

Tillægsaftalen 2020

Tillægsaftale 1.1. – 31.12.2020 til Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland 2015-2018.

Efter planen skulle der være indgået en ny kulturaftale for perioden 2019-2022 mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Processen med indgåelse af en ny kulturaftale er blevet udsat, som følge af kulturministerens ønske om at gentænke de eksisterende kulturaftaler, med henblik på at indfase en ny kulturaftalemodel.

På den baggrund, og efter ministerens ønske, forlænges den eksisterende kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland med et år, og udløber dermed først ved udgangen af 2020.

Tillægsaftalen viderefører den foregående kulturaftale for 2015-2018, og rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres uændret.

Se Tillægsaftalen 2020