Generalforsamling 2023

Dagsorden - foreløbig

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsens forslag til handlingsplan
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af regnskab til orientering
 6. Fastlæggelse af kulturaktørernes kontingent
 7. Orientering om valg til bestyrelsen
 8. Eventuelt

Bestyrelsens beretning for 2022

Organisation

Medlemmer af foreningen

Kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Varde
77 kulturaktører hjemmehørende i de 8 kommuner.
I 2022 er 7-kanten blevet optaget i Kultursamarbejdet, og Kulturcenter Limfjord har meldt sig ud med virkning fra 2023.

Medlemmer af bestyrelsen

Johs. Poulsen, Herning Kommune – Formand
Lene Dybdal – Holstebro Kommune – Næstformand
Anette Mosegaard – Ikast Brande Kommune
Erik Viborg – Ringkøbing-Skjern Kommune
Flemming T. Sørensen – Struer Kommune
Morten Enggaard – Skive Kommune
Sandie Eis Ravn - Varde Kommune
Museer: Jonna Larsen, Fiskeriets hus (suppleant: Inger Bjørn Knudsen, Lemvig Museum)
Bibliotek: Rasmus Thøgersen, Struer bibliotek (suppleant: Trine Pedersen, Holstebro Bibliotek)
Teater: Dorthe Bébe, Team Teatret (suppleant: Ulrik Skeel, Odin Teatret – er fratrådt i 2022)
Musik: Peter Vogel, Varde Musikskole, (suppleant: Steen Mikkelsen, Swinging Europe)
Kulturcentre (2 pladser): Pia Stræde Palmelund, Slagteriet – Faglig næstformand (suppleant: Line Hillerup, Huset nr. 7) Janne Fruergaard Keyes, Ørslev Kloster (Lene Christiansen, Bovbjerg Fyr)

Møder i bestyrelsen

16. marts på Varde Musikskole
17. juni på Det gamle rådhus i Skive
9. september på Klosterlund Museum i Ikast-Brande
18. november på Struer Museum

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling blev afholdt d. 28. april 2022 på Remisen i Brande.

Aktiviteter

I satsningen Kulturspot-sundhed (2019-2021) er der stadig uafsluttede projekter.
I satsningen Fællesskaber // Bæredygtighed og Verdensmål har der været afviklet 1 workshop i fællesskab med projekt Kulturvæksthuset, samt 2 ansøgningsrunder, hvor der blev bevilliget midler til i alt 13 projekter.


Runde 1 - juni 2022 (1.075.500 kr.)

 • Wawelength Swinging Europe 137.000
 • Sand - a marker of Time Varde Kommune 350.000
 • KAT-FUGL-FISK Teatret OM 120.000
 • Dukketater/Verdensmål Thyholm i bevægelse 98.500
 • KRAS KRAS 120.000
 • Drama War Project Swinging Europe 250.000

Runde 2 - oktober 2022 (1.237.000 kr.)

 • ContainArt Swinging Europe 200.000
 • Bind, bæredygtighed og fællesskaber Museum Midtjylland 98.000
 • Vestjyske fortællinger Holstebro Museum 104.000
 • Deep Forest Opera Land Deep Forest Art Land 115.000
 • Places and people Fermaten 120.000
 • Bæredygtig kunst og festivaler… RKSK Kommune 100.000
 • jORDskælv Struer Kommune/bibliotek 500.000

Projekternes bevilling udbetales med 80% ved projektstart (efter anmodning) og 20% efter aflæggelse af regnskab og kort afrapportering.

Kurser og kompetenceudvikling


Der har ikke været afviklet kulturledermøde i 2022.
Der er igangsat et fundraisingkursus med Niller Wichmann over 4 kursusgange. De 2 første kursusgange er afviklet i efteråret 2022 på Huset nr. 7 i Herning. Der er 24 deltagere.

Kommunikation


Der har været arbejdet udvikling af ny hjemmeside i samarbejde mellem sekretariatet og bureauet Co3. Den nye side lanceres i foråret 2023.
Kulturpriser
En arbejdsgruppe med administrative medarbejdere samt den faglige næstformand har udarbejdet ny proces for indkaldelse og behandling af indstillinger til kulturpriser.

Kultursamarbejdets fremtid


Bestyrelsen igangsatte en drøftelse af fremtiden for Kultursamarbejdet med eksterne konsulenter. 

Bestyrelsens forslag til handlingsplan 2023

OBS: Handlingsplanen er et foreløbigt udkast, der er udarbejdet sammen med budgettet FØR den udviklingsproces foreningen pt. er i gang med. Bestyrelsen understreger derfor, at planen ikke skal være en arbejdsplan, men et udgangspunkt for drøftelse.

 

Handlingsplanen for 2023 tager udgangspunkt i foreningens formål:

At understøtte udviklingen af kunst og kultur af høj kvalitet og med strategisk sigte i Midt- og Vestjylland gennem samarbejde

Kultursamarbejdet understøtter udviklingen gennem publikumsrettet aktivitet (større strategisk satsning) og gennem kompetenceudvikling af medlemmerne. Den administrative styregruppe sikrer koordination mellem aktiviteterne.

 

Planen er struktureret under 3 overskrifter:

 • Publikumsrettet aktivitet
 • Kompetenceudvikling
 • Kommunikation