Den strategiske satsning

Fælles udvikling af nye aktiviteter til publikum

Den strategiske satsning er en indsats, som giver jer medlemmer mulighed for at udvikle nye aktiviteter rettet mod publikum i samarbejde med andre medlemmer

Den strategiske satsning er en indsats, som giver jer medlemmer mulighed for at udvikle nye aktiviteter rettet mod publikum i samarbejde med andre medlemmer. I kan udvikle nye aktiviteter til publikum sammen med andre kulturaktører, og forhåbentligt bidrager det også til, at I kan udvikle jer som institutioner.
Indsatsen strækker sig over to år og indledes med en workshop, hvor I kan mødes og udvikle projektidéer sammen. Temaet har I som medlemmer været med til at vælge i forbindelse med en generalforsamling. 

Kultursamarbejdets strategiske satsning 2022-2023 har to spor

 • Fællesskaber
 • Bæredygtighed og/eller verdensmål

Temaerne er udvalgt af foreningens medlemmer på workshop i forbindelse med generalforsamlingen d. 15. marts 2021.

Tidligere satsninger

Fællesskaber

Temaet Fællesskaber må I forstå og fortolke meget bredt. Temaet opstod i en periode med Corona-nedlukning, hvor behovet for at være i fællesskaber blev meget tydeligt. I har her mulighed for at udforske begrebet fællesskaber og udvikle nye måder at arbejde med fællesskaber på.

Bæredygtigtighed og/eller verdensmål

Her skal også tænkes bredt. Temaet er yderst aktuelt – både i forhold til miljømæssige og menneskelige aspekter og i forhold til f.eks. kulturlivets bæredygtighed. I kan udforske alle hjørner af temaet, og I må gerne fokusere i enten

Hvordan kan I blive en del af satsningen?

 

I 2022 afholdt vi en workshop. Det kommer vi ikke til at gøre i 2023, så I skal selv finde samarbejdspartnere og udvikle nye tiltag sammen med. 

Drømmer I om at være med, men ved ikke hvem I skal kontakte er I altid meget velkomne til at kontakte Marie Louise Birch-Jensen på 96116919 eller Marie.Louise.Birch-Jensen@Holstebro.dk 

Hvilke kriterier bliver projekterne vurderet på?

Jeres projektansøgning vil blive vurderet på forskellige faktorer, og der vil blive taget udgangspunkt i jeres institutions situation. Jeres udgangspunkt skal være, at projektet skal være relevant i flere af de 8 kommuner Kultursamarbejdet strækker sig over. Derudover er følgende kriterier i spil:

 • Indeholder projektet publikumsrettet kulturel aktivitet (en eller flere manifestationer) med fokus på enten temaet Fællesskaber eller temaet Bæredygtighed og Verdensmål?

 • Hvor mange og hvilke borgere retter det sig imod?
 • Er projektet udviklet i et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner, sektorer og/eller kommuner? Projekter, der er udviklet i samarbejde med andre medlemmer og har aktiviteter på tværs af kommuner vil blive prioriteret.
 • Understøtter aktiviteten udviklingen af kunst og kultur af høj kvalitet og med strategisk sigte i Midt- og Vestjylland?
 • Styrker projektet udviklingen af jeres egen institution?
 • Kan erfaringerne inspirere andre og hvordan? (Der skal som minimum være en formidling vi kan linke til fra vores hjemmeside)
 • Projektets budget og finansiering
 • Er projektet nytænkende?

Hvor meget kan vi søge – og skal vi have anden medfinansiering?

Den samlede pulje til de 2 år er på 1,5 mio. kr. Der er i princippet ingen begrænsninger på, hvor store beløb I kan søge, da de afhænger af antallet af samarbejdspartnere, geografisk spredning med mere. Der vil dog blive taget hensyn til netop geografisk spredning og til spredning på kulturarter m.m.

Der skal ikke være medfinansiering, men det vil indgå i en samlet vurdering af projektet om der er medfinansiering (som også kan være i form af tid).

Hvordan skal vi afrapportere, når projektet er slut?

I skal sende en evaluering og regnskab for projektet til kultur@holstebro.dk senest 3 mdr. efter jeres projekt er afsluttet. Der vil stå mere om vilkårene i det brev der kommer med besked om en eventuel bevilling.

Hvad skal projektansøgningen indeholde?

 • Hvad er formålet med projektet?
 • Hvem er jeres samarbejdspartnere?
 • Hvordan er temaet Fællesskaber eller temaet Bæredygtighed og /eller verdensmål relevant i projektet?
 • Projektbeskrivelse inkl. målgruppe, tids- og handlingsplan og målbare milepæle
 • Hvordan skal projektets resultater formidles/videndeles?
 • Budget og plan for finansiering vedhæftes (max. 2 MB)

Hvornår er der deadline for ansøgninger og hvornår kan vi forvente svar?

Der er 2 ansøgningsrunder – med mindre hele puljen ikke er brugt, så bliver der en tredje runde i foråret 2023.

Hvor finder jeg ansøgningsskemaet?

Inden du udfylder ansøgningskemaet skal du have følgende klar:

 • NemId (MitId) for jeres institution eller forening
 • Budget med både indtægts- og udgiftsposter, som du kan uploade.

Ansøg her