26.09.23

Kursus i projektledelse - 4 gange i efteråret 2023

09.00 - 16.00

Kursus i projektledelse med Niller Wichmann - 4 gange i efteråret 2023

Kurset i projektledelse henvender sig til alle der arbejder med, udvikler og afvikler projekter hos institutioner og aktører, der er medlem af Foreningen Kultursamarbejdet. Kurset er relevant for både projektlederer og projektmedarbejdere/projektaktører . Der kræves ingen forudgående forudsætninger.

Der er plads til 25 deltagere og der skal være minimum 20 deltagere før kurset gennemføres.  Kurset er gratis for deltagerne, og der kan som udgangspunkt deltage 1-2 personer fra hver institution/medlemsorganisation. Er I mere end 2 fra jeres institution, der ønsker at deltage, så meld jer til - så kommer I på venteliste og kan få en plads, hvis holder ikke fyldes op.

Kursets indhold

Projektlederkurset fører deltagerne igennem alle faser af et projekt. Fra ideudvikling, afvikling til evaluering. Deltagerne får konkrete værktøjer til alle projektets faser.  

Kurset består af 4 moduler. Derudover er der 1 kort opsamlings- og spørgewebinar mellem hvert modul.

Deltagere arbejder efter eget valg med eget projekt undervejs i forløbet. Hvis man ikke har eget projekt ved start af forløbet arbejder man med fælles valgt projekt.    

Kursets læringsmål

At give medlemmer fra kultursamarbejdet mulighed for at opnå færdigheder og kompetencer der gør dem egenhændigt i stand til at:

 • Ideudvikle og udvikle effektfulde, spændende projekter fra ideudviklingsfasen til gennemførsel og evaluering
 • Kunne overskue, forstå og planlægge alle faser i et projekt
 • Kunne opsætte målbare mål
 • Kunne budgettere et projekt og føre regnskab herfor
 • Kunne sikre hensigtsmæssig, klar intern og ekstern kommunikation i forhold til projektets interessenter
 • Udarbejde markedsførings- og PR plan for projektet
 • Kunne lave fyldestgørende, helstøbte ansøgninger - herunder udarbejde projektets ansøgninger, så der er mulighed for at de kan opnå støtte fra nationale, regionale, lokale offentlige og private fonde og fondsprogrammer
 • Lave ressourceallokering til afviklingsplan for projektet
 • Evaluere projektet i forhold til de opsatte mål

Kursets 4 moduler

Foruden de 4 moduler med fysisk fremmøde, vil der blive mulighed for at deltage i et par webinarer mellem nogle af modulerne. Disse er ikke tidsfastsatte men aftales undervejs. Webinarerne optages, så de kan sendes til de, der ikke kan deltage.

Modul 1 - tirsdag d. 26. september 2023 kl. 9-16

 • Projektlederens roller, opgaver og nye kompetencer - projektopstart

Modul 2 -  tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 9-16

 • Projektudvikling og forankring
 • Fundraising og økonomisk projektstyring

Modul 3 - tirsdag d. 14. november 2023 kl. 9-16

 • Markedsføring af og PR for kulturarrangementer

Modul 4 -  tirsdag d. 12. december 2023 kl. 9-16

 • Projektfremlæggelse, præsentation, evaluering

 

Kursets underviser

Niels-Erik ”Niller” Wischmann

 

For at kunne få plads på kurset, skal institutionen/organisationen naturligvis have betalt kontingent.

 

 

Tilmeldingsfrist: 05.09.23

Tilmeld dig arrangementet her

Kultursamarbejdets strategiske satsning 2022-2023

Den strategiske satsning er en indsats, som giver jer medlemmer mulighed for at udvikle nye aktiviteter rettet mod publikum i samarbejde med andre medlemmer. I kan udvikle nye aktiviteter til publikum sammen med andre kulturaktører, og forhåbentligt bidrager det også til, at I kan udvikle jer som institutioner.

Læs mere om­ ­kultursamarbejdets strategiske satsning 2022-2023